วิธีการสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกเว็บราชันดำสามารถดำเนินการได้ดังนี้
 1. ส่งรายละเอียดการสมัครสมาชิกด้วยข้อมูลต่อไปนี้
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อได้
  • Email ที่ติดรับข้อมูลข่าวสารได้
  • แนบไฟล์ภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
 2. ส่งข้อมูลการสมัครมายัง Email [email protected]
 3. เมื่อได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกไปยัง Email ของท่าน
   4.. หมายเลขติดต่อ สุวัฒน์ เหมอังกูร  089 5115252

 
Top