บทความจตุคามรามเทพ / โค้ดพระปิดตา เกาะเภตรา

โค้ดพระปิดตา เกาะเภตรา

นาวาพาณิชย์แห่งศรีวิชัย

                         นอกจากรายละเอียดเรื่องโค้ดแล้ว ในตอนท้ายผู้เขียนขอเพิ่มเติมขบวนการเริ่มต้นของการสร้างประกอบเข้ามาด้วยครับ
  
                                                                                                              สุวัฒน์ เหมอังกูร
                              รูปแบบโค้ดที่ใช้ตอกพระปิดตา เกาะเภตรา
 
untitled.png
 
untitled-(1).png
 
              เนื่องจากมีผู้สงสัยในเรื่องของโค้ด ที่ใช้ตอกพระปิดตาพังพระกาฬรุ่นเกาะเภตรา ที่มีหลายแบบ ประกอบกับพระชุดนี้มีหลายเนื้อ จึงทำให้เกิดความสับสน และเข้าใจผิด เพราะไปยึดถือโค้ดเป็นหลักมากกว่าเนื้อพระ จึงขอเรียนอธิบายเพื่อทุกท่านทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
       จำนวนโค้ด มี 5 ตัว
            1. โค้ดดอกทานตะวัน
            2. โค้ดดอกจันทน์
            3. โค้ดตรีศูล ( สามง่าม )
            4. โค้ดกงจักรเล็ก

            5. โค้ดกงจักรใหญ่ ( โค้ดพระบูชา )

 
untitled-(2).png             untitled-(4).png
                                โค้ดดอกทานตะวัน                                        โค้ดดอกจันทน์

 
untitled-(5).png             untitled-(6).png
                                       โค้ดตรีศูล                                                          โค้ดกงจักรใหญ่

 
untitled-(7).png         untitled-(8).png
                                                 โค้ดกงจักรเล็ก                     โค้ดตรีศูล ( รูปขยาย )

จำนวนเนื้อพระมี 12 เนื้อ                                                                  จำนวนการสร้าง
        1. ทอง                                                                                                 73                                                       2. นาค                                                                                                   7
        3. เงิน                                                                                             1,041
        4. นวโลหะ                                                                                        632
        5. แร่                                                                                               1,800
        6. ทองแดง                                                                                     5,000
        7. ตะกั่ว                                                                                                 6
        8. ขี้นกเขาเปล้า                                                                                 35
        9. เมฆสิทธิ์                                                                                         49
      10. เมฆพัตร                                                                                         47
      11. สัตตะโลหะ                                                                                   100
      12.เนื้อ พระบูชาพระโพธิสัตว์พังพระกาฬ 9 เศียรเภตรา               24


                      ปัญหา หรือ คำถาม ที่เกิดขึ้น คือ พระเนื้ออะไร ตอกโค้ด ตัวไหน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีความซับซ้อนอยู่บ้าง เนื่องจากโค้ดตัวหนึ่ง ไปปรากฎอยู่ในพระหลายเนื้อ และพระเนื้อเดียวกัน มีหลายโค้ด เพราะฉนั้น จึงต้องพิจารณาเรื่องเนื้อให้ดี เพราะอาจจะทำให้ซื้อผิดเนื้อได้ สำหรับการพิจารณาแยกแยะ ก็ไม่ยาก แม้ว่าจะมีถึง 12 เนื้อ เพราะแต่ละเนื้อ จะมีเอกลักษณ์ และความแตกต่างกันออกไป ส่วนโค้ด ใช้พิจารณาประกอบว่าเป็นโค้ดแท้หรือไม่
สำหรับรายละเอียด เนื้ออะไร มีโค้ดแบบไหนบ้าง ผมขออธิบายรวม ๆ เพื่อให้เห็นภาพกว้าง ๆ ดังนี้ ครับ

ก่อนอื่น ต้องขอแยกเนื้อพระออกเป็น 2 ประเภท คือ

        1. เนื้อพระประเภทตอกโค้ดที่องค์พระไม่ได้
        2. เนื้อพระที่ตอกโค้ดที่องค์พระได้

ประเภทที่ 1.

มีทั้งหมด 3 เนื้อ ด้วยกันคือ
        1. พระเนื้อแร่
        2. พระเนื้อเมฆสิทธิ์
        3. พระเนื่อเมฆพัตร
 

              พระประเภทนี้ ใช้วิธีตอกโค้ดที่เม็ดทองเหลือง แล้วนำไปติดที่ใต้ฐาน โค้ดที่ใช้มี 4 ตัวด้วยกัน คือ กงจักรเล็ก กงจักรใหญ่ ดอกจันทน์ ดอกทานตะวัน ไม่มีโค้ดตรีศูล สำหรับเนื้อแร่พิมพ์เล็กจะมีเฉพาะโค้ดกงจักรเล็ก มีโค้ดกงจักรใหญ่อยู่จำนวนหนึ่งไม่เกิน 15 องค์ นอกนั้นก็มีโค้ดอื่น ๆ ทั้ง 4 ตัว สลับกันไป

               ในพระเนื้อแร่ พิมพ์ใหญ่ มีพระเนื้อแร่ผสมนวโลหะ อยู่ 15 องค์ มีโค้ดกงจักรเล็ก กงจักรใหญ่ และโค้ดดอกทานตะวัน

               ในพระเนื้อแร่ พิมพ์เล็ก มีพระเนื้อแร่ผสมนวโลหะ อยู่ 5 องค์ เป็นผิวมะระ ไม่ตัดเดือย 1 องค์ ติดเม็ดโค้ดกงจักรใหญ่ และ เนื้อแร่ผสมเงิน จำนวน 2 องค์ ติดเม็ดโค้ดกงจักรใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีเนื้อแร่ที่ผสมโลหะหลาย ๆ ชนิด จนทำให้กลายเป็นแร่เนื้อจัด มีอยู่ประมาณ 30 องค์ ติดเม็ดโค้ดกงจักรใหญ่

ประเภทที่ 2

          ได้แก่พระที่เหลือ อีก 9 เนื้อ ซึ่งสามารถตอกโค้ดที่องค์พระได้ มีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. พระเนื้อทองคำ เนื้อนาค ตอกโค้ดดอกทานตะวัน ทั้ง 2 เนื้อ มีตอกหมายเลข ด้วย

2. เนื้อนวโลหะ เนื้อเงิน เนื้อขี้นกเขาเปล้า ตอกโค้ดกงจักรเล็ก และโค้ดดอกทานตะวัน เนื้อนวโลหะ และ เงิน มีตอกหมายเลขด้วย ( มีพระเนื้อนวโลหะตัวอย่าง ตอกโค้ดกงจักรใหญ่ จำนวน 7 องค์ ไม่ได้ตอกหมายเลข )

3. เนื้อพระบูชา ตอกโค้ด กงจักรเล็ก ตรงกลาง ตอกโค้ดตรีศูล ซ้าย ขวา รวมทั้งตอกหมายเลขด้วย

4. เนื้อตะกั่ว เนื้อสัตตะโลหะ ตอกโค้ดดอกจันทน์ สำหรับเนื้อ สัตตะโลหะ มีตอกโค้ดกงจักรใหญ่ ( โค้ดพระบูชา ) อยู่จำนวนหนึ่ง ( ไม่เกิน 15 องค์ )

5. เนื้อทองแดง มี 3 โค้ด
- ส่วนใหญ่จะตอกโค้ดตรีศูล
- รองลงมา คือโค้ดดอกจันทน์ ซึ่งตอกผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ โค้ดนี้เป็นโค้ดเดียวกับเนื้อสัตตะโลหะ ทำให้บางครั้งซื้อ ขาย กันเป็น เนื้อสัตตะโลหะ

- โค้ดที่มีน้อย ในเนื้อทองแดง คือ โค้ดดอกทานตะวัน เป็นโค้ดที่ตั้งใจตอก อันเนื่องมาจากขณะที่ดำเนินการจัดทำพระชุดนี้ องค์จตุคามรามเทพ ได้สั่งให้ทำมาเผื่อ จำนวน 200 องค์ เพื่อโปรยลงทะเล ในช่วงทำพิธีปลุกเสกที่เกาะเภตรา แต่มีการหยิบพระผิดไป 100 องค์ ทำให้พระเหลืออยู่ 100 องค์ ซึ่งเป็นพระที่ผู้ทำไม่ได้ตกแต่ง เพราะเห็นว่าจะนำไปโปรยในทะเล จึงทำให้มีเดือยที่ตัดไม่เกลี้ยง ติดอยู่ใต้ฐาน คณะผู้จัดสร้างเห็นว่ามีเอกลักษณ์พิเศษ จึงตอกโค้ดให้แตกต่างออกไป เป็นโค้ดดอกทานตะวัน ซึ่งเป็นโค้ดตัวเดียวกับเนื้อทองคำ และเนื้อนาค

               ข้อควรสังเกตุ


         ขอให้พิจารณาโค้ดให้ดีว่าเป็นโค้ดแท้ ส่วนเนื้ออะไร ตอกโค้ดอะไร ตามที่ผมแยกแยะมาข้างต้นก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีการตอกสลับกันไปสลับกันมาอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กล่าวมาแล้ว เรื่องนี้ เวลาผ่านมาพอสมควร คนตอกก็คงจำไม่ได้ละเอียด เพราะพระมีหลายเนื้อ โค้ดมีหลายโค้ด การตอกไม่ได้ตอกรวดเดียวจบ จึงมีการหยิบสลับกันไปบ้าง เมื่อตอกไปแล้วก็ผ่านเลยไป คนสร้างคือผม เมื่อปลุกเสกเสร็จก็ส่งไปตอกโค้ดที่หาดใหญ่ เสร็จแล้วส่งกลับมา บางองค์ไม่ได้ตอก บางองค์ที่ติดด้วยเม็ดโค้ดแล้วหลุด ผมจึงต้องใช้โค้ดพระบูชาตอกซ่อมลงไปด้วย
          มีข้อสังเกตุที่ควรพิจารณาอีก 3 กรณีคือ (เท่าที่พบเห็น)
                1. กรณีพิมพ์ใหญ่ ระหว่างเนื้อขี้นกเขาเปล้า กับ เนื้อแร่  คือพระเนื้อขี้นกเขาเปล้าไปติดโค้ด โยเข้าใจว่าเป็นพระเนื้อแร่  ส่วนพระเนี้ืแร่ไปตอกโค้ด โดยเข้าใจว่าเป็นเนื้อขี้นกเขาเปล้า ทำให้มีการให้บูชาสลับเนื้อกัน กรณีนี้เข้าใจว่าคนบรรจุใส่ถุงสลับกัน และอาจจะเกิดจากตอนตอกโค้ดและติดโค้ดสลับกัน  เรื่องนี้ต้องพิจารณากันที่เนื้อ  การที่เนื้อแร่พิมพ์ใหญ่สามารถตอกโค้ดได้ เป็นเพราะมีขนาดใหญ่จึงรองรับแรงกระแทกของการตอกโค้ดได้ 

                 2.กรณีพิมพ์ใหญ่เนื้อเมฆพัตร กับ เนื้อแร่ กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับโค้ด แต่เป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเนื้อเมฆพัตรเป็นเนื้อแร่ จึงขายกันไปเป็นเนื้อแร่ เรื่องนี้เกิดตั้งแต่ต้นทาง เพราะเมฆพัตรบางองค์ ไม่ได้ปลอกผิวมาตั้งแต่ที่โรงงาน ทำให้ดูเนื้อเหมือนเนื้อแร่ ก็คงเกิดจากการทำของเจ้าหน้าที่ที่แยกไม่ออก
                
                  3. ที่พบเห็นอีกกรณีหนึ่งคือ เนื้อเมฆสิทธิ์ไม่ปลอกผิว ทำให้ขายไปเป็นเมฆพัตร กรณีนี้น่าจะมีแค่องค์เดียวที่หลุดรอดสายตาเด็กที่โรงงาน

                 ข้อมูลเพิ่มเติมคือ การเทพระปิดตารุ่นนี้ไม่ได้มีการจัดพิธีจึงไม่ได้มีพระนำฤกษ์ของพระปิดตา  แต่จะมีพระปิดตานำฤกษ์ที่เป็นการเทนำฤกษ์ของพระบูชาพระโพธิสัตว์พังพระกาฬนาคปรก 9 เศียรเกาะเภตรา โดยใช้พระปิดตาพิมพ์เล็ก เทออกมา 1 ช่อ จำนวน 24 องค์ พระที่ได้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสวย เนื่องจากบอกช่างกระชั้นชิดเกินไป คือแค่คืนเดียวทำให้การเผาหุ่นไม่ได้ที่   

                   นอกจากนี้ มีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเนื้อชนวนพระบูชาคือขนวนของพระบูชารุ่นแรก จึงขอเรียนให้ทราบว่า เป็นเนื้อเบ้าเดียวกับพระบูชาเภตรา เพียงแต่เทนำฤกษ์ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความพิเศษเหนือกว่าเนื้ออื่น ๆ อยู่แล้ว เพราะนอกจากนำฤกษ์แล้วเนื้อในเบ้าหลอมนั้นได้ใส่ชนวนและวัตถุอาถรรพ์ที่องค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพสั่ง และทองคำที่ผู้ไปร่วมงานถอดใส่ลงไปเป็นจำนวนมาก
          


                             พระปิดตาพิมพ์เล็กเนื้อต่าง ๆ
 
untitled-(9).png  untitled-(10).png  untitled-(11).png
เนื้อทองคำuntitled-(12).png   untitled-(13).png

untitled-(14).png

เนื้อนากuntitled-(15).png   untitled-(16).png

untitled-(17).png
เนื้อเงินuntitled-(18).png    untitled-(19).png

untitled-(20).png
เนื้อนวโลหะuntitled-(21).png    untitled-(22).png

untitled-(23).png
เนื้อแร่
untitled-(24).png     untitled-(25).png

untitled-(26).png
เนื้อทองแดง
untitled-(27).png    untitled-(28).png

untitled-(29).png
เนื้อตะกั่วuntitled-(30).png    untitled-(31).png

untitled-(32).png
เนื้อขี้นกเขาเปล้า
untitled-(33).png     untitled-(34).png  

untitled-(35).png

เนื้อเมฆสิทธิ์untitled-(36).png    untitled-(37).png

untitled-(38).png
เนื้อเมฆพัตร
untitled-(39).png    untitled-(40).png

untitled-(41).png
เนื้อสัตตะโลหะ
untitled-(42).png    untitled-(43).png

untitled-(44).png
เนื้อพระบูชา

                              ปัญหาต่อมาก็คือการกล่าวหาว่าผู้เขียนทำพระปิดตาเภตราปลอม และมีการพูดถึงเรื่องโค้ดที่มาจากต้นตอการใส่ร้ายผู้เขียน ต่อมาก็มีพวกผสมโรงเข้ามาฉวยโอกาสถล่มซ้ำ ทั้ง ๆ ที่ผู้เขียนพยายามอธิบายว่าโค้ดที่ผู้เขียนมีอยู่ตัวเดียว ซึ่งทำมาเพื่อตอกพระบูชา แต่เมื่อพระปิดตาบางส่วนไม่ได้ตอก รวมทั้งมีดและพระปิดตาบูชาที่แบ่งส่วนกันตอกตามที่รับจอง จึงได้ตอกด้วยโค้ดกงจักรใหญ่  สำหรับพระปิดตาที่ตอกด้วยโค้ดนี้มีน้อยมาก

                               เรื่องโค้ดตัวนี้ก็มีการกล่าวหาว่าไม่ได้ทำลาย จริงครับที่ไม่ได้ทำลายแต่เป็นในช่วงแรก ๆ ถือยาวมาจนเลยพระปิดตาคันฉ่อง เป็นเพราะมีพระบูชา 9 เศียรที่ยังไม่ได้ตอกหลายองค์ รวมทั้งพระปิดตาบูชาทีหลุดลอดออกไปเพราะลืมตอก ส่วนพระบูชา 9 เศียร มีการขอออกไปก่อนที่จะทำโค้ด ซึ่งเป็นพระนำฤกษ์ ผู้เขียนจึงต้องรอพระเหล่านี้ บางรายผู้เขียนจะไปตอกให้ เขาบอกว่า  ไม่ต้องก็ได้ พระเขาเก็บไว้บูชาเองไม่ได้ขาย พอต่อมาเริ่มมีราคาก็ติดต่อผมให้ไปตอก ผมก็ต้องบอกกลับไปว่าสายไปแล้ว โค้ดทำลายไปแล้ว ยิ่งมาถึงตอนที่จตุคามพุ่งแรงมาก ๆ ช่วงนั้นคงเสียดายน่าดู  

                                 เรื่องที่หลุดรอดไม่ได้ตอกนี่เป็นเพราะวัตถุมงคลนั้นมีหลายแบบหลายอย่าง และโค้ดก็มาตอกหลังจากปลุกเสก คนจองก็อยากได้ ไปๆ มา ๆ ของผู้เขียนเองก็ไม่ได้ตอกหลายอย่าง แต่ในภายหลังก็ยังมีคนที่เขาเชื่อถือมาขอบูชาไป เพราะเขาก็คิดว่าถ้าผมตั้งใจจะทำปลอมจะทำลายโค้ดทำไมเก็บไว้ตอกเรื่อย ๆ ไม่ดีกว่าหรือ
 
                    ก็เช่นเดียวกับโค้ดพระปิดตาคันฉ่องสองจักรพรรดิ์ว่าคราวนี้ต้องนำมาแสดงให้ดู และขอท้าพวกที่ผสมโรงใส่ร้ายว่ามาเลยคลับ ถ้านักเลงจริงอย่าหดหัวอยู่ในกระดอง มาพูด(สาบาน)กันต่อหน้าท่านพ่อ

                      ต้องขออภัยครับที่นอกเรื่องจากบทความวิชาการ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง จึงต้องอธิบายไว้ด้วยครับ

          IMG_3956.JPG

          ขออภัยครับไม่ค่อยชัด พยายามถ่ายแล้ว ถ้าอยากจะดูของจริงก็เชิญนะครับ

                             
                           ขอมาที่รายละเอียดการสร้างพระรุ่นนี้ตามที่ผู้เขียนกล่าวมาข้างต้นนะครับ เมื่อองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพอนุญาตให้สร้างได้ ทางคุณประภัสร์จึงขอให้ผู้เขียนดำเนินการจัดทำ
 ผู้เขียนจึงพาช่างแฝดไปดำเนินการถอดพิมพ์จากองค์ต้นแบบ เพื่อนำมาสร้างแม่พิมพ์ โดยนำมาทำหุ่นเทียนแล้วเทเป็นโลหะขึ้นมาเพื่อตกแต่งรายละเอียดแล้วทำเป็นต้นแบบอีกทีหนึ่งเพื่อถอดพิมพ์สำหรับฉีดหุ่นเทียน

                           เมื่อช่างแฝดถอดพิมพ์โดยใช้ยาง เมื่อถอดเสร็จจึงรีบกรอกปูนปลาสเตอร์ลงในพิมพ์ยางทันที่เพื่อป้องกันการเสียรูปและการหด  ตามขั้นตอนคือเมื่อพิมพ์ยางแห้งดีแล้วจึงถอดปูนออกแล้วฉีดแว็กซ์เพื่อทำหุ่นเทียนแล้วนำไปเทเป็นองค์โลหะ เพื่อใช้เป็นองค์ต้นแบบสำหรับทำพิมพ์ การที่ต้องทำองค์ต้นแบบเป็นโลหะก็เพื่อการทำพิมพ์จะทำได้หลายอัน เพราะการสร้างจำนวนมาก ๆ จำเป็นต้องมีพิมพ์หลายอันเพื่อฉีดหุ่นเทียนได้เร็ว

                            แต่ปรากฎว่าช่างแฝดไม่ได้นำไปทำเป็นองค์โลหะเพื่อให้ได้พิมพ์ที่เหมือนกับองค์ต้นแบบตามที่พวกเราต้องการ กลับนำไปเป็นรูปแบบตัวอย่างให้ช่างปั้นหุ่นขึ้นมาใหม่ รูปแบบจึงไม่เหมือนกับองค์ต้นแบบเดิม แต่การปั้นใหม่ก็ยังรักษาเค้าโครงเดิมไว้ทุกประการ เพียงแต่เปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่างตามแบบที่ปั้นออกมาก็มีความสวยงามเช่นกัน สำหรับพิมพ์เล็กก็ปั้นโดยไม่ได้เรียนแบบรูปร่างตามสัดส่วนเดิม แต่อิงตามความเห็นของช่างปั้นที่ได้รับการกำหนดจากช่างแฝด

              IMG_4634.JPGIMG_4637.JPG
              IMG_4638.JPG 
                
                 องค์นี้คือเนื้อปูนปลาสเตอร์ที่เทในพิมพ์ยางหลังจากถอดพิมพ์จากต้นแบบ ซึ่งผู้เขียนได้บอกกับทางคุณประภัสร์ ๆ จึงขอให้เทเพิ่มอีกหนึ่งองค์แล้วขอให้ปิดทองคำเปลวแท้ จากนั้นจึงแบ่งกับผู้เขียนคนละองค์  ส่วนของผู้เขียนได้นำโค้ดกงจักรใหญ่ติดที่ใต้ฐานและนำเข้าพิธีปลุกเสกด้วย   พระองค์นี้จึงเหมือนและมีขนาดเท่ากับองค์ต้นแบบเดิม ซึ่งมีเพียง 2 องค์เท่านั้น                 IMG_4642.JPGIMG_4645.JPG
                 IMG_4647.JPG

                               องค์นี้คือเนื้อเงินองค์ต้นแบบที่เทจากหุ่นเทียนที่ปั้นขึ้นใหม่สำหรับพิมพ์ใหญ่ ผู้เขียนได้ตอกโค้ดกงจักรใหญ่ที่ใต้ฐาน นำไปเข้าพิธีปลุกเสกและเก็บรักษาไว้


                 IMG_4692.JPGIMG_4693.JPG
                 IMG_4694.JPG
                 สำหรับองค์นี้คือองค์ต้นแบบพิมพิ์เล็กที่ช่างปั้นขึ้นองค์แรกโดยมีลักษณะทแต่ละจุดเหมือนองค์ต้นแบบ แต่สัดส่วนจะแตกต่าง เมื่อช่างนำมาให้ผู้เขียนดูทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ พบว่าพิมพ์เล็กตรงส่วนใต้ฐานด้านหน้ายริเวณเข่าทั้งสองข้างจะบางทำให้เวลาตั้งจะเอนไปข้างหน้า  ส่วนพิมพ์ใหญ่ก็จะมีส่วนใต้ฐานด้านหลังไม่เต็ม เวลาวางตั้งจะเอนไปด้านหลังค่อนข้างมาก ผู้เขียนจึงให้แก้ไข ทางช่างจึงพอกด้วนทองเหลืองแล้วแต่งให้สวยงามพร้อมที่จะทำเป็นองค์ต้นแบบเพื่อทำพิมพ์ใช้ฉีดหุ่นเทียน  ในการนี้ช่างได้ถอดทำต้นแบบขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อใช้ทำต้นแบบเพิ่มเพื่อให้รวดเร็วในการทำ  

                  IMG_4657.JPGIMG_4661.JPG
                 IMG_4652.JPG
                 องค์นี้คือองค์ที่ทำเป็นองค์ต้นแบบเพิ่ม ทั้งสององค์ดังกลาวจะมีขนาดที่ต่างกันเล็กน้อยแบบที่มองแทบจะไม่ออกเลย สององค์ดังกล่าวก็ตอกด้วยโค้ดกงจักรใหญ่เช่นเดียวกับพิมพ์ใหญ่ และนำไปเข้าพิธีปลุกเสก ปัจจุบันองค์บนอยู่ที่คุณไกวัล ปฏิภาณประเสริฐ (คุณบี )  องค์ล่างอยู่ที่ผู้เขียน  


                 IMG_4655.JPG

   ภาพเปรียบเทียบขนาดและรูปแบบ องค์แรกคือขนาดและรูปร่างเหมือนองค์ต้นแบบเดิม องค์ที่สองคือองค์ต้นแบบปั้นใหม่สำหรับทำพิมพ์ ๆ ใหญ่ องค์ที่สามคือองค์ต้นแบบพิมพ์เล็ก

                  

           

                   
 ------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องพระปิดตาเกาะเภตราจากกระทู้สนทนาสมาชิก

20/09/2014 : 19:41:03
ขอแจมแลกเปลี่ยนความคิดด้วยคนครับ องค์เภตรานั้นไม่จำเป็นต้อง straight forward หรือ strictly ค้าขายอย่างเดียวครับ
 
สำหรับบีเอง เจออยู่เป็นประจำ อยากรู้ อยากได้ อยากหาคำตอบ... . อีกหลายๆอยาก ที่เกินความรู้ความถนัดของบีที่หาคำตอบได้ทันที เมื่อก่อนก็แปลก... . แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังแปลกsurpriseใจอยู่ดี... . 555 แค่นั่งนึกๆ ไม่นานก็มีคนอื่นมาเล่ามาบอกในสิ่งที่บีอยากรู้หรือหาอยู่ โดยที่ไม่เคยถามออกมาก่อนเลย.. .
 
ล่าสุด เมื่อ3วันที่ผ่านมานี่เองครับ เครื่องจักรที่ใช้packingสินค้าที่จะไปท่าเรือในเช้าวันรุ่งขึ้นดันรวน... . ซวยแล้ว ตกเรือแน่เลย โดนปรับกระเป๋าฉีกหรือไม่ก็ต้องส่ง air freight(กระเป๋าฉีกเหมือนกัน)ไปแทน สองทุ่มครึ่งแล้ว ออฟฟิศเครื่องจักรก็ปิด โทรหาช่างช่างก็เลิกงานกันหมด บอกว่าจะเข้าให้ตอนเช้าทุกคนเลย
 
ลองreset restart เครื่องก็แล้ว ไม่หาย แพ็คสินค้าต่อไม่ได้เลย... ... .
ตรึ๊ดดด ตรึดดดด... . ตรึ๊ดดดด ตรึดดดดด... . . ฮาโหลลล สวัสดีครับ. . . สวัสดีครับ พี่บี มีน้องโทรมาบอกว่าเครื่องแพ๊คดาวล์อยู่เหรอครับ... .

 
เออ... เอออ... อยู่แถวนี้รึเปล่า ช่วยวิ่งเข้าดูเครื่องให้หน่อยได้มั๊ย สินค้าพี่ต้องลงเรือพรุ่งนี้เช้า...
 
ขออีก10นาทีนะครับพี่... . ตอนนี้แวะกินเตี๋ยวอยู่แถวๆโรงงานพี่เองครับ... . ผมเพิ่งกลับจากซ่อมเครื่องที่อยุธยา คืนนี้กลับมาเก็บกระเป๋า พรุ่งนี้ผมต้องวิ่งไปเซ็ตเครื่องใหม่ให้ลูกค้าที่หัวหิน3วันครับ... . .
 
Module จับ Markingของตัวแพ็คเกจ เสีย... . ให้บีทำเองยังไงบีก็คงแก้ไม่ได้.. . 4ทุ่ม เครื่องรันต่อได้จนเสร็จงาน... .
 
บังเอิญรึเปล่า.... . ไม่รู้ แต่บีได้รับประสบการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆ หน้าสิ่วหน้าขวาน จะมีมือยื่นมาอุ้ม มาช่วยตลอดเลยครับ
 
นี่คือแนวพลังองค์เภตราของบีละครับ... . .
 
บี

                           ------------------------------------------------------

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

Top